Lägga bud

När du har hittat det hus, den lägenhet eller den fastighet som du söker lägger du ett officiellt, skriftligt bud på fastigheten, tillsammans med en mindre symbolisk deposition (som kan ligga skyddat på ett klientkonto) vilken symboliserar ditt seriösa intresse. Budet kan accepteras eller förhandlas och det kan ta upp till ett par veckor att komma fram till ett pris.

Reservation och deposition

Köparen betalar en mindre symbolisk deposition och mottar säljarens accept skriftligen. Fastigheten är nu “reserverad” för dig.

Codice Fiscale

Detta är ditt italienska personnummer som du kommer att behöva för att signera preliminärkontrakt och för många andra ändamål i Italien, som att betala skatt, el, vatten eller till och med för att köpa ett mobilabonnemang. SteiVell hjälper dig ordna din Codice Fiscale.

Besiktning av fastigheten

En besiktning är ofta att rekommendera för att verifiera befintligt skick och för att kunna specificera vad säljaren eventuellt ska åta sig att göra inför en slutgiltig affär.

Bankgaranti

Bankgarantin säkrar dina betalningar under tiden som en ofullständig fastighet färdigställs. Säljaren av en sådan fastighet är enligt italiensk lag tvungen att förse köparen med en passande bankgaranti, på sin egen kostnad, för att försäkra köparens betalningar. Köparen täcks då av bankgarantins försäkring i det fall att säljaren/byggaren går i konkurs innan leveransen är klar.

Preliminärkontrakt – Compromesso

Compromesso är ett juridiskt bindande avtal om att köpa/sälja en fastighet. Det är ett komplext juridiskt dokument som ska innehålla samtliga villkor för köpet. Det definierar fastigheten i detalj, inkluderar registreringsnumren från det lokala landregistret (Catasto) och ritningar. Det deklarerar för alla förhållanden så som pris, handpenning och delbetalningar, lån på fastigheten, eventuella tredje parter inblandade i ägandet och övriga förhållanden. Vid signering av Compromesso ska en delbetalning betalas, vilken vanligen är mellan 10% och 30% av det totala priset. Kontraktet bör på förhand kontrolleras av en italiensk jurist för godkännande innan signering. (I vissa fall kan man skriva Rogito (slutkontrakt) direkt och hoppa över Compromesso. I dessa fall är processen liknande men affären är avklarad vid signering och du har direkt tillgång till fastigheten).

Första delbetalning

Den första delbetalningen ska betalas vid signering av Compromesso. Innan du betalar ska du erhålla din bankgaranti för betalningen. I detta steg är det också normalt att betala den sedvanliga mäklarprovisionen som är 3% + moms från köparen och 3% + moms för säljaren.

Öppna bankkonto

Ett italienskt bankkonto kommer att behövas för din betalning vid slutkontrakt och för löpande kostnader så som el, vatten osv.

Besiktning

Efter att säljaren slutfört arbete enligt preliminärkontrakt bör arbetet besiktigas och verifieras. Om fastighetens skick är i enlighet med villkoren för preliminärkontraktet är man redo att gå vidare till slutkontrakt. Om inte, så listar man kvarstående arbete som säljaren bör vidta med en deadline, för att kunna slutföra affären.

Slutkontrakt, Rogito

Detta är det sista steget som slutför köpet.  Rogito signeras hos notarien (som du väljer), som har kontrollerat och förberett alla dokument på förhand.  Kontraktet läses högt och om du inte tsar italienska ska du ha en utvald italiensktalande person närvarande att representera dig.  Du betalar återstående summa av priset, entingen med en bankcheck eller genom en omedelbar banktransaktion. Efter att kontraktet har signerats och betalningen återfinns på säljarens konto är du ägaren med direkt tillgång till fastigheten.

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med någonting längs vägen. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt!