Det har länge saknats stöd för utländska köpare i Italien. Vi startade vår verksamhet för att göra den italienska hus- och fastighetsmarknaden mer tillgänglig, och den italienska köpprocessen överblickbar.

SteiVell erbjuder rådgivning och konsultationer genom hela processen från sökning till slutfört köp.

Vi samarbetar med många mäklare och byggherrar i Italien

Till skillnad från en vanlig mäklare som primärt arbetar för säljaren och i ett avgränsat område,  jobbar vi för dig som köpare, med flera delar av Italien.

Vår service riktar sig till dig som söker någon typ av fastighet i Italien, oavsett storlek och ändamål. Vi har uppfyllt italienska drömmar sedan 2007 och ser fram emot att uppfylla även din.

Vi erbjuder en portfölj av noggrant utvalda fastigheter över hela Italien, samt ett nätverk av ledande italienska mäklare och byggherrar. Vi samarbetar även med flertalet aktörer för kringtjänster.

Vi är ett Sverigebaserat företag med privata kunder såväl som företagskunder.

Anna Gravell, grundare av Steivell Properties

Anna Gravell, grundare av Steivell Properties, delar med många en passion för Italien, och grundade SteiVell 2007 efter att själv ha stött på hinder med att köpa på den italienska fastighetsmarknaden.

Marknaden och köpprocessen i Italien verkade svåröverskådlig och förutsättningarna för en utländsk köpare inte lika goda som i närliggande Medelhavsländer. Eftersom det då inte direkt fanns någon svensk väletablerad agentur att vända sig till för att få råd, sökte Anna själv reda på den kunskap och de kontakter hon behövde. Hon upptäckte då fantastiska möjligheter i Italien som inte syntes internationellt, och samtidigt att många svenskar drömde om Italien men köpte i närliggande länder istället, på grund av rädsla och brist på kunskap. Den italienska fastighetsmarknaden, byråkratin och affärskulturen uppfattades då som problematisk och skrämmande. Anna startade SteiVell för att fler ska få tillgång till det bästa av Italien, på ett tryggt och smidigt sätt. Hon har tidigare erfarenhet från den svenska fastighets- och finansmarknaden, samt från IT & Kommunikation, och är utbildad civilekonom.

2018 köptes SteiVell Properties av Terragente Real Estate. www.terragente.com 

Jenny Pehrson, ägare SteiVell Properties & Terragente

Terragente Real Estate drivs av Jenny Pehrson, registrerad fastighetsmäklare i Italien med många års erfarenhet på den italienska och internationella fastighetsmarknaden. Jenny är född och uppvuxen i Sverige, nu bosatt i Italien och en entreprenör med välutvecklad analytisk förmåga och starkt driv. Drivet kommer från en djup passion för den italienska fastighetsmarknaden och livsstilen, renoveringsprojekt, investeringar och viljan att hjälpa andra att uppnå sina drömmar om Italien. Terragente Fastigheter har sin bas i Piemonte men säljer fastigheter i många regioner i Italien och expanderade verksamheten betydligt 2018 med förvärvet av Sverigebaserade Steivell Properties AB. Terragente/SteiVell har en solid kundbas och en exklusiv portfölj av fastigheter i bland annat Ligurien, Toscana, Lombardiet , Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio.

Så behandlar vi dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter omfattar exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kan behöva dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

– För att fullgöra vårt uppdrag gentemot dig.
– För att ge en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
– För att kunna svara på dina inskickade frågor.
– För att skicka dig nyhetsbrev.

Se hela dataskyddsförordningen (datainspektionen.se)

.